1
Адвокатска кантора „Стефанова и партньори“ включва юристи със задълбочени познания и дългогодишен практически опит в областта на търговското и корпоративно право. Това ни позволява да консултираме нашите клиенти относно най-подходящите правно-организационни форми, в избраната от тях сфера на дейност, както и да им предоставим цялостна дейност по подкрепа, обслужване и консултиране, в развитието им.
2
Компетентни сме, да предоставим корпоративни услуги като: учредявания, регистрации, преструктурирания, ликвидация, несъстоятелност, правни анализи, изготвяне на договори, пълна правна помощ по корпоративни въпроси и други.
3
Адвокатите ни извършват Дю дилиджънс на лица и компании, по възлагане от клиента.
4
Имаме значителен опит в производствата по несъстоятелност и свързаните с тях искови производства и можем да предоставим защита на кредиторите и длъжника.
5
Предлагаме цялостно правно обслужване в производство по ликвидация на юридически лица, от откриването му, до заличаването на търговеца от регистрите.
6
Подпомагаме клиентите си в преговори и сключване на договори.
7
Изготвяме документи и предоставяме правни мнения по всички въпроси относно възникването, изпълнението и изменението на търговските сделки.
8
Адвокатите ни обслужват юридически лица над петнадесет години, като в тази връзка имат разнообразен опит в консултирането по сключване, изпълнение, изменение и защита на страните по търговски сделки. Можем да изготвим или приспособим всеки търговски договор, за нуждите на клиентите си.
9
Регистрация на дужество ТУК

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ