1
Адвокатска кантора „Стефанова и партньори“ предоставя цялостно консултиране в областта на данъчното и осигурително законодателство, подкрепа в комуникацията с администрациите, изготвяне на становища по конкретни задания на клиента, съвети при проверки и ревизии на физически и юридически лица, обжалване на актове на приходната администрация и други.
2
Екипът ни подпомага клиентите си по всички въпроси, възникващи в хода на извършването на проверки за установяване на факти и обстоятелства, насрещни проверки, ревизионни производства и всякакви други въпроси, възникващи във взаимодействието на физическите и юридическите лица с приходната администрация.
3
Предоставяме цялостно администриране и съдебна защита, при отписване по давност на публични задължения.
4
Екипът на Адвокатска кантора „Стефанова и партньори“ защитава и представлява клиентите си пред съд и в отношенията им с административните органи.
5
Адвокатите ни имат опит в областта на оспорване на актовете на местната администрация, Държавен фонд „Земеделие“, актове, издавани по реда на ЗУТ, актове на ТЕЛК и НЕЛК; актове на РЗИ; жалби по ЗДОИ и други.
6
Имаме богата практика при оспорване на наказателни постановления, издавани от различни административни органи.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ