1
Можете да потърсите съдействието на Адвокатска кантора „Стефанова и партньори“, по всички въпроси, свързани със семейното право. В тази деликатна сфера на дейност, ние подхождаме с внимание, поверителност и отговорност, тъй като засяга най-чувствителните страни на човешките отношения.
2
Стремим се, да разрешаваме възникналите спорове с взаимно съгласие на страните и по пътя на медиацията, а когато това е невъзможно – с най-малка намеса от страна на административни и съдебни органи.
3
В областта на наследствените права и завещанията, Адвокатска кантора „Стефанова и партньори“, осигурява компетентно становище и защита. Можете да разчитате на експертност, основана на опита ни.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ