1
Адвокатска кантора „Стефанова и партньори“, предоставя услуги по образуване на изпълнителни производства и извършване на всички действия по изпълнението, чрез съдебен изпълнител за събиране вземанията от физически и юридически лица.
2
Извършваме цялостно проучване на длъжниците, относно финансовото им и имуществено състояние и даваме становище за възможностите за удовлетворяване на кредитора.
3
Предоставяме на клиентите си защита, при образувани срещу тях изпълнителни производства, включително оспорване на изпълнителните действия по съдебен ред.
4
Нашият екип взаимодейства успешно с държавни и частни съдебни изпълнители и защитава както взискатели, така и длъжници по изпълнението.
5
Съдействаме и представляваме гражданите и юридическите лица, при участие в търгове, обявени в хода на изпълнителното производство.
6
Кантората ни има успешна практика по искове, с които се установява погасяването на правото на кредитора, да иска принудително изпълнение по издаден в негова полза изпълнителен лист.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ