1
Адвокатите от кантора „Стефанова и партньори“ имат над двадесет годишен опит в процесуалното представителство на физически и юридически лица пред общите и административни съдилища. Това ни дава възможност, да гарантираме висока професионална компетентност, в хода на съдебните производства, чрез активно и своевременно извършване на действията, необходими за защитата на клиентите ни.
2
Навременната и всеобхватна защита в съдебното производство е от съществено значение, за защитата на правата на заинтересованите лица, доколкото пропуските за извършването им, могат да погасят процесуалната възможност на страната, да събере доказателства, за обосноваване на правата си. Опитът и познанията на нашите адвокати гарантират, че всички процесуални възможности ще бъдат надлежно, навременно и пълно реализирани.
3
Адвокат Ивайла Стефанова е вписан като Арбитър към регионалната листа на арбитрите към Арбитражния съд при БТПП. Това ни дава възможност да поддържаме високо ниво на компетентност в областта на арбитражното производство и да предоставяме на клиентите си професионални съвети за отнасянето на спора към арбитраж и защитата на правата им в арбитражни производства.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ