Защо да изберете адвокат Стефанова за съдействие относно недвижими имоти в град Варна ?

1
Адвокат Стефанова и партьори предоставя комплексен анализ относно правния статут на избрани недвижими имоти в град Варна. Също вещните права върху тях, тежестите и обезпеченията, териториално им състояние и други.
2
При възлагане, снабдяваме клиентите си с всички необходими документи за сключване на сделки при придобиване, разпореждане и управление с недвижими имоти. Адвокат Стефанова, както и нейните партньори в град Варна представяват клиентите си пред трети лица и нотариуси.
3
Адвокат Стефанова и партньори изготвяме договори за разпореждане и управление с недвижими имоти в град Варна.
4
Адвокатска кантора „Стефанова и партньори“ изготвя договори за строителство и консултира клиентите си по всички въпроси, във връзка с реализирането му.
5
Представляваме и подпомагаме клиентите си в Общото събрание на етажната собственост и по всички въпроси, свързани с управлението й.
6
Адвокатска кантора „Стефанова и партньори“ има успешна практика в съдебни производства , свързани с оспорване действителността на сделки по разпореждане с недвижими имоти. Както и по искове за отмяна на действия, увреждащи кредиторите.
7
Кантората ни съдейства ефикасно на гражданите и юридическите лица, при подаване на възражения и оспорване на подробни устройствени планове. Също при частични изменения на ПУП, ПЗР, ПУР и други, засягащи интересите им. ​

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ