1
Адвокатска кантора „Стефанова и партньори“ има дългогодишен опит в производствата по искове за вреди, между физически, юридически лица, държавата и общините.
2
Адвокатите ни са защитавали здравни заведения, лекари, нотариуси, управители на търговски дружества, частни съдебни изпълнители, съдилища и други. В тази сфера, делата, водени от нас, са приключвали на 100 % в полза на клиентите ни.
3
Това ни дава основание да считаме, че можем да предложим високо качество на професионална защита, както при завеждането на искове за вреди, така и в защитата по такива претенции.
4
Кантората ни предоставя консултации и процесуално представителство в искови производства по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ