Open/Close Menu Адвокатска кантора „Stefanova & Partners“ – Вашият верен помощик

„Стефанова и партньори“ защитаваха служител, зает в сферата на образованието, чието трудово правоотношение беше прекратено, поради съкращаване в щата. За заеманата от клиента ни длъжност, в щатното разписание на учебното заведение бяха утвърдени две щатни бройки. В този случай, Кодекса на труда задължава работодателя да извърши подбор, кой служител да бъде освободен, при извършване на…

Към нас се обърна физическо лице – съдружник в капиталово търговско дружество, което беше упражнило правото си, да прекрати участието си в дружеството. В този случай, за дружеството възниква задължение, да изплати на съдружника равностойността на дела му, изчислена към края на месеца, в който е настъпило прекратяването. Кантора „Стефанова и партньори“ изпрати покана, от…

Кантора „Стефанова и партньори“ беше ангажирана от физически лица, срещу които бяха заведени искове, за обявяване нищожността на извършени в тяхна полза разпоредителни сделки от наследодателя на ищеца. Фактите по делото сочеха, че наследодателят на ищцата е продал на ответниците – негови близки роднини, недвижими имоти – апартамент и земеделски земи. Ищцата – дъщеря на…

Кантората ни беше ангажирана да защитава лице, срещу което беше заведен иск от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Твърдеше се, че клиентът ни не е притежавал законни доходи, за придобиване на закупените от него имоти, МПС и други, че внесените по сметките му парични средства са с недоказан…

Прочетете статията Адвокат  Ивайла Стефанова, участва ежегодно, по покана на ръководството на Съдилищата, в популяризирането на медиацията , чрез Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие.

Page 3 of 3 1 2 3
Stefanova & Partners
© 2021 Всички права запазени.
Дизайн и Seo от Optimiziraime.bg
logo-footer

   

           
Call Now Button