Open/Close Menu Адвокатска кантора „Stefanova & Partners“ – Вашият верен помощик
Иск за заплащане на стойността на дружествен дял при напускане на съдружник  /чл.125 ал.2 ТЗ/
  • Към нас се обърна физическо лице – съдружник в капиталово търговско дружество, което беше упражнило правото си, да прекрати участието си в дружеството. В този случай, за дружеството възниква задължение, да изплати на съдружника равностойността на дела му, изчислена към края на месеца, в който е настъпило прекратяването.
  • Кантора „Стефанова и партньори“ изпрати покана, от името на клиента си, до дружеството да изплати дължимата сума.
  • С оглед липсата на плащане, заведохме иск, който беше обезпечен чрез налагане на обезпечителна мярка „запор на вземания“ на дружеството, от трети лица. Проведохме успешно иска, в който беше установен по безспорен начин размера на дължимото плащане. След влизане в сила на решението, събрахме вземането на клиента си, което беше надлежно и предварително обезпечено.
Stefanova & Partners
© 2021 Всички права запазени.
Дизайн и Seo от Optimiziraime.bg
logo-footer

   

           
Call Now Button