Open/Close Menu Адвокатска кантора „Stefanova & Partners“ – Вашият верен помощик
Закон за аренда в земеделието чл.3, ал.4
  • Към нас се обърна собственик на земеделска земя, който не беше съгласен, със сключения от негов родственик, договор за аренда на съсобствената му земеделска земя. Договорът беше сключен само от един от съсобствениците, който притежаваше по-малко от 50 % процента от собствеността на имота, за срок от 15 години и фиксирана рента.
  • След като анализирахме разпоредбите на Закона за арендата в земеделието, заведохме иск, за установяване на недействителността на договора спрямо нашия клиент. Въпреки, че до 07.02.2017г., чл.3, ал.4 от ЗАЗ позволяваше, договорът да се сключи само с един от съсобствениците, всеки от останалите, може да се противопостави на това действия и да оспори сключения договор.
  • До такъв извод достигна и съдът, който обяви договора за недействителен спрямо клиента ни. Той сключи договор с друг арендатор, при различни, по-благоприятни за него условия.
Stefanova & Partners
© 2021 Всички права запазени.
Дизайн и Seo от Optimiziraime.bg
logo-footer

   

           
Call Now Button