Open/Close Menu Адвокатска кантора „Stefanova & Partners“ – Вашият верен помощик
Оспорване на сделка с недвижим имот /чл.26, ал.1 ЗЗД/
  • Кантора „Стефанова и партньори“ беше ангажирана от физически лица, срещу които бяха заведени искове, за обявяване нищожността на извършени в тяхна полза разпоредителни сделки от наследодателя на ищеца.
  • Фактите по делото сочеха, че наследодателят на ищцата е продал на ответниците – негови близки роднини, недвижими имоти – апартамент и земеделски земи. Ищцата – дъщеря на продавача твърдеше, че сделките са сключени в нарушение на добрите нрави и че купувачите – ответници, не са заплатили продажната цена. Основаваше твърденията си с това, че продажната цена е значително по-ниска от обичайните цени, за тези имоти.
  • Съдът постанови, че извършените разпоредителни сделки са действителни. Кантората ни, защити успешно правата на клиентите си, като доказа, че договорената цена не нарушава добрите нрави, тъй като цената не е единствения критерий, за определяне еквивалентността на престациите. В този случай, следва да се отчитат всички съпътстващи сделката обстоятелства, отношенията между страните, мотивите и каузата, за извършване на разпореждането.
Stefanova & Partners
© 2021 Всички права запазени.
Дизайн и Seo от Optimiziraime.bg
logo-footer

   

           
Call Now Button