Open/Close Menu Адвокатска кантора „Stefanova & Partners“ – Вашият верен помощик
Иск за отнемане на незаконно придобито имущество
  • Кантората ни беше ангажирана да защитава лице, срещу което беше заведен иск от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Твърдеше се, че клиентът ни не е притежавал законни доходи, за придобиване на закупените от него имоти, МПС и други, че внесените по сметките му парични средства са с недоказан произход и поради това били с незаконен източник. Искаше се отнемането им в полза на Държавата.
  • Адвокатите ни изготвиха анализ на приходите, източниците на финансиране и разходите на клиента ни за период от десет години. Направихме справки и проверки в редица държавни и общински органи, проведохме срещи със свидетели и структурирахме защитата на ответника по иска.
  • В хода на делото, поискахме назначаване на експертизи за оценка на притежаваното имущество, за анализ на приходите и разходите на лицето, събрани бяха гласни доказателства, анализираха се всички факти и обстоятелства.
  • В заключение, съдът на три инстанции установи, че доходите на клиента ни произтичат от законни източници , въпреки, че същите не са декларирани по законоустановения ред. Поради това, предявеният иск беше отхвърлен, а Държавата възстанови на клиента ни, всички направени разноски по водене на делото.
CategoryВсички
Stefanova & Partners
© 2021 Всички права запазени.
Дизайн и Seo от Optimiziraime.bg
logo-footer

   

           
Call Now Button