Open/Close Menu Адвокатска кантора „Stefanova & Partners“ – Вашият верен помощик
Онлайн регистрация в Агенция по заетостта

Заявления-декларации от търсещи работа лица, желаещи да се регистрират в дирекция „Бюро по труда” с цел упражняване на права по чл. 17, ал.1 Закона за насърчаване на заетостта и ползване на услуги,  се  подават в дирекция „Бюро по труда“ (териториално поделение на Агенцията по заетостта) по постоянен или настоящ адрес на търсещото работа лице.

Тази регистрация може да бъде извършена и по електронен път.

Преди да преминете към подаването на електронно заявяване трябва да се снабдите с  персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или Квалифициран електронен подпис (КЕП).  В случай, че не притежавате  електронен подпис, можете да получите ПИК на НОИ. Издаването на ПИК на НОИ по електронен път се извършва чрез електронна услуга на НОИ с помощта на мобилното приложение на Евротръст за подписване с мобилен квалифициран електронен подпис.  Детайлни инструкции, както и необходимите документи за регистрация в приложението на Евротръст може да намерите в следния линк: https://www.nssi.bg/images/bg/eservices/ePIK/Evrotrust%20Instrikcia%20za%20identifikacia%202020.pdf

След като приключите с регистрацията в приложението на Евротръст, можете да заявите вашият ПИК следвайки тези стъпки:

В приложението на НОИ, достъпно в Интернет страницата на НОИ, рубрика Е-услуги, Справки, първоначално трябва да се въведе номер на мобилен телефон, за да се извърши проверка за регистрацията на потребителя в мобилното приложение на Евротръст.

При успешна проверка се отваря екран с линк за електронно заявяване на ПИК на НОИ. Избира се линк „2. Искане за издаване на ПИК“. Въвежда се код за вход в акаунта и се влиза в чакащата заявка от НОИ. Може да се прегледа приложеният файл „Изявление за предоставяне на лични данни“  и след натискане на бутон „Идентифицирай ме за своя сметка“ и отново трябва да се въведе кодът за вход в акаунта на приложението на Евротръст. След въвеждането му започва автоматично подписване на данните, което отнема няколко секунди. Моля, изчакайте процесът да завърши.
След успешното подписване на личните данни, в Приложението на НОИ се избира линк
„3. Издаване на ПИК“. В мобилното приложение на Евротръст се получава Удостоверение за ПИК, което трябва също да бъде подписано, за да бъде активиран цитирания в него ПИК.

След подписване на Удостоверението е задължително в Приложението на НОИ да се избере линк „4. Подписах Удостоверението за ПИК“ (Фиг.13), за да се активира ПИК.

Извършва се проверка за удостоверяване на подписването и при потвърждение се извежда съобщение за успешно активиран ПИК, който може да бъде използван за достъп до електронните услуги на НОИ.
Можете да видите Вашия ПИК от приложението Evrotrust, като влезете в Документи > История и отворите последния подписан документ “PIK Certificate” от „Виж файл“.

Инструкции придружени с илюстрации може да намерите в следния линк: https://www.nssi.bg/images/bg/eservices/ePIK/Izdavane%20na%20Personalen%20identifikacionen%20kod%20po%20el.%20pat_2020.pdf

След като вече вашият персонален идентификационен код (ПИК) е активен можете да се регистрирате в Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/.  Линк към страницата за регистрация: https://edelivery.egov.bg/

Последната стъпка, която трябва да предрпиемете е да подадете заявление за регистрация в бюрото по труда чрез електронната услуга на Единния портал за достъп до електронни административни услуги, следвайки УКАЗАНИЯТА за подаване на заявление за регистрация в бюрото по труда:
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-731/1168

Тук, трябва да натиснете бутона „Заяви Услугата“, което ще ви препрати към друга страница, където можете да натиснете „Вход“ > „Вход с Облачен/Мобилен КЕП“ > Въведете ЕГН и потвърдете през приложението на Евротръст.

За да заявите услугата трябва да следвате следните стъпки:

  1. Изтегляне на документи

1.1. От колона „Изтегляне на документ“ в таблицата в дясната част на екрана изтеглете и запишете локално на Вашия компютър необходимото ви заявление и съпътстващи документи, за които в тази колона има бутон „Изтегли“

1.2. При изтеглянето трябва да запазите локално на Вашия компютър файловете без да променяте имената им.

  1. Попълване на документи

2.1. Отворете документа с Adobe Reader.

2.2. Попълнете всички полета с изискваната информация.

2.3. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.

2.4. Проверете наличието на генериран номер в полето „Уникален номер на заявка“. Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на завлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.

2.5. Запишете направените промени във файла, без да променяте името му.

  1. Прикачване на документи

3.1. Прикачете последователно необходимите документи, като използвате бутоните „Прикачи“ във всеки ред на таблицата. Моля обърнете внимание за съвпадение на имената в третата и четвъртата колона в таблицата. Ако не е посочено в третата колона име на файл, то прикаченият файл може да е с произволно избрано от Вас име.

3.2. При необходимост, имате възможност да прикачите допълнителни документи към заявлението, като използвате бутон „Прикачи“ в частта „Прикачване на допълнителни документи“

  1. Заявяване на услугата

Чрез натискане на бутона „Подаване на заявление“, попълнените и прикачени от Вас документи ще бъдат връчени на доставчика на съответната услуга, чрез системата за сигурно електронно връчване.

Ето и списък с допълнителните документи, които ще са ви нужни:

  • документ за самоличност или документ за пребиваване;
  • документи за придобито образование и/или квалификация;В различните ситуации:
  • решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия – (за лицата с трайно намалена работоспособност, от което да са видни противопоказаните условия на труд)
  • писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства и/или други документи в случаите, когато са необходими и данните не могат да бъдат получени по служебен път.С това, вашата регистрация в Агенция по заетостта трябва да е приключена.

Ние,  от Адвокатска кантора „Stefanova & Partners“ се стремим да информираме гражданите за възможностите за по – лесен и бърз достъп до административните услуги.  Надяваме се, че тази информация ви е била  полезна!

Остави коментар:

*

Вашия имейл няма да бъде публикуван.

Stefanova & Partners
© 2021 Всички права запазени.
Дизайн и Seo от Optimiziraime.bg
logo-footer

   

           
Call Now Button